De Zilte Kenniskring (ZKK) is een Nederlands ketenbreed initiatief voor alle ondernemers (in Nederland) die met zilte groenten werken. Vooralsnog richt de ZKK zich vooral op zeekraal omdat dit de voornaamste zilte groente is die in Nederland wordt verkocht. De zeekraalketen omvat alle activiteiten: van het zaaien van zeekraalzaad tot het uitstallen in het winkelschap. (Potentiële) deelnemers zijn onder andere ondernemers met een snij-licentie in Frankrijk, importeurs van zeekraal, telers van zeekraal in Nederland, productontwikkelaars en inkopers van supermarktketens. De ZKK wordt ondersteund door kennisinstituten uit de Zilte Zone, zoals IMARES, maar ook door de Vrije Universiteit Amsterdam, het WUR Smaakcentrum in Bleiswijk en Plant Research International in Wageningen.

Bijeenkomst Zilte Kenniskring, 23 februari 2012 in Bleiswijk

Achtergrond

De zilte landbouw is een onderdeel van het aquacultuurdrieluik teelt van vis- en schelpdieren – teelt van algen – teelt van zilte gewassen. Deze activiteiten spelen zich hoofdzakelijk af in de zogenaamde zilte zone: kustgebied dat onder de invloed staat van zout of brak water. In de nabije toekomst valt een toename van de omvang van het zilte areaal te verwachten met name onder invloed van bodemdaling door inklinking, maar ook door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatsverandering. Het lijkt verstandig om daar op een proactieve manier op in te spelen.

Ontwikkelingen

De zeekraalketen wordt gekenmerkt door innovatieve voorlopers die met vallen en opstaan de teelt ontwikkelen en een toenemende wildgroei waar het import en handel betreft. Momenteel doet zich in de markt voor zilte gewassen een aantal ontwikkelingen voor die vragen om verdere professionalisering en samenwerking. Die ontwikkelingen doen zich zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde voor:

  • De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden om in het wild te oogsten beperkter geworden. Tegelijkertijd nam het aantal pioniers dat deze producten als agrarisch gewas probeert te telen toe.
  • Tegenwoordig is zeekraal het hele jaar door te verkrijgen. De traditionele Europese markt voor zeekraal loopt van juni tot september. De off season markt voor zeekraal (september tot en met mei) wordt met name bediend door import uit Mexico en Israël.
  • Nieuw marktperspectief: consumenten interesseren zich steeds meer voor zilte producten.
  • Concurrentie: de groeiende markt trekt enerzijds nieuwe spelers aan waardoor de prijs onder druk staat; anderzijds komen er high tech producenten die zilte gewassen telen.
  • Kwaliteit staat onder druk: hoe meer producenten en handelaren allerlei varianten van met name Salicornia op de markt brengen, hoe vaker consumenten een slechte ervaring hebben bij aankoop of consumptie van zeekraal. Verbeteren van de kwaliteit is een belangrijk eerste doel van de Zilte Kenniskring.

Vanuit deze overwegingen is in de loop van 2009 de Zilte Kenniskring in het leven geroepen.