Bemestingsstrategieën Zilte Teelten

Samenvatting
Het uiteindelijke doel van de deelnemers aan dit praktijknetwerk-project is een zilt specifiek bemestingsplan te ontwikkelen voor diverse zilte teelten. Dus niet alleen voor de teelt van halofyten (bv zeekraal) maar ook voor gangbare landbouwgewassen die onder zilte condities geteeld kunnen worden (bv aardappel, biet, spelt). Zo’n specifieke bemestingsstrategie zal niet binnen 1 jaar volledig ontwikkeld kunnen worden, vandaar dat de opzet van dit project meer gericht is op het verkrijgen van een aantal nuttige en resultaat gerichte adviezen, zowel voor een zand- als een kleibodem. Hiervoor zijn diverse veldproeven uitgevoerd op de zowel de testlocatie van het Zilt Proefbedrijf op Texel (zandbodem) als op een zeekraal perceel in Zeeland (kleibodem). Op Texel zijn zowel met aardappel als met zeekraal diverse bemestingen getoetst, in Zeeland is een drietal bemestingen getoetst op alleen zeekraal. Voor een zandbodem is de bemesting vooral gericht op een verbeterde opbrengst van het gewas, maar voor een kleibodem is het draagvermogen van de bodem een belangrijk aspect dat meespeelt bij een bemestingsstrategie. De verschillen in groei van zeekraal op zandgrond tussen 3 verschillende bemestingen liepen op tot 100%. Dit illustreert de aanzienlijke potentie van een gericht bemestingsplan voor zilte condities op zandgrond. Door de zilte omstandigheden wordt met name de beschikbaarheid en opname van stikstof beïnvloed. De onderliggende processen zijn complex en veelzijdig en deze rapportage geeft richting aan het nodige vervolgonderzoek. Op een kleibodem speelt natrium al snel een negatieve rol in de bodemstructuur waarbij toevoegingen van calcium en organische stof een belangrijke rol kunnen spelen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te verlichten. De grootste uitdaging bij een zilte kleibodem is dan ook het draagvermogen dat onder zilte condities verslechtert. Daardoor wordt mechanische bewerking van een perceel nagenoeg onmogelijk. Een eerste opzet voor een zilt bemestingsplan wordt gegeven aan het einde van deze rapportage.