Scoreformulier kwaliteit zeekraal

De kwaliteitsstandaard voor gesneden zeekraal is samengesteld op basis van de input van zeekraalexperts in binnen- en buitenland. Hij is bedoeld als een work in progress en kan dus worden bijgesteld. De verwachting is niet dat voortaan elke partij zeekraal op basis van de kwaliteitsstandaard wordt beoordeeld. Wel kan de standaard een rol spelen bij onzekerheden over kwaliteit, bij afspraken over bestellingen en bij het oplossen van eventuele conflicten aangaande de kwaliteit van een levering. Voor de teler kan hij een richtlijn zijn voor de kwaliteit die in de markt wenselijk wordt geacht.

Elf parameters

De standaard bestaat uit een beschrijving van de voornaamste 11 parameters die bij het beoordelen van de kwaliteit van zeekraal door de experts worden genoemd. Deze parameters zijn terug te vinden op het scoreformulier, waar ook ruimte is voor een puntennotering. In een protocol worden de parameters één voor één doorgenomen en wordt de wijze van beoordelen en meten uitgelegd.

Scoreformulier voor kwaliteitsbepaling zeekraal

Hoe werkt het?

  1. Aan elke parameter wordt een maximaal aantal punten toegekend. Deze totaalscore geeft aan hoe zwaar de parameter weegt bij de totaalbeoordeling van een partij zeekraal.
  2. Voor elke parameter wordt aangegeven hoe gemeten kan worden in welke categorie de partij zeekraal scoort (A, B of C). Het totaal aantal punten wordt in alle gevallen verdeeld over de drie categorieën, tenzij er ergens een reden opduikt voor een totale stop.
  3. Op basis van de totaalscore wordt de partij ingedeeld:
    Categorie A behaalt minimaal 100 punten in A
    Categorie B behaalt minimaal 80 punten in B
    Categorie C behaalt minimaal 60 punten in C
  4. De partij kan om enkele redenen niet acceptabel zijn, hoe hoog hij ook scoort op alle andere punten. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van ongedierte, verregaande oxidatie of smet. Dan wordt de hele partij of doos afgekeurd. Dit wordt aangegeven met een stopbord.

Verschillende vormen van oxidatie van zeekraal

Vocht en smet in zeekraal

Drie stadia bloei-inductie

Kleurenkaart zeekraal: drie kleuren groen