De diploïde Euraziatische soorten behoren tot zeven afzonderlijke groepen, die vaak weer uit elkaar zijn voortgekomen of hier en daar verweven zijn. De voornaamste voor ons is de diploïde Salicornia ramosissima (ook wel Salicornia brachystachya genoemd) die weer is voortgekomen uit de eveneens diploïde Salicornia europaea groep.

Salicornia ramosissima

Salicornia Europaea
(Foto Hans Reinhard Bruce Coleman Ltd)

Beide groepen zijn te vinden langs de westelijke Middellandse Zee oevers, langs de kusten van West-, Noordwest- en Centraal Europa, maar ook aan de oostkust van Noord-Amerika (Salicornia maritima).De diploïde Salicornia perennans groep is genetisch minder duidelijk een groep en komt voor van Zuid-Europa tot Centraal-Azië.

Salicornia maritima

Salicornia perennis

Over de overige vier Europese groepen wordt de informatie steeds fragmentarischer, ze komen voor van Noord-Europa tot Centraal- en Oost-Azië.

Het is zeer waarschijnlijk dat op andere continenten nog nieuwe genotypen zullen worden gevonden, maar tot op heden is het onderzoek buiten Europa en Noord-Amerika relatief beperkt geweest.

(Bron: Kadereit & al, Phylogeny and biography of Salicornia, november 2007).