Europa en Azië

De tot nu toe bekende polyploïde Euraziatische tak van de Salicornia dolichostachya vormen een genetisch tamelijk homogene groep. Hiertoe behoren onder meer:

• Salicornia dolychostachya

Salicornia dolichostachya
(foto Jan van der Straaten)

• Salicornia emerici

• Salicornia fragilis

• Salicornia procumbens

Salicornia procumbens

• Salicornia pojarkovae.

Deze soorten lijken uiterlijk sterk op elkaar. Ze komen onder de vloedlijn overal voor op de zandige en modderige slikken en kwelders langs de hele Atlantische kust van Portugal tot Zuid-Scandinavië en iets minder regelmatig ten Noorden daarvan. Alleen de dwergachtige toendrasoort Salicornia pajarkovae groeit in noordelijke streken.

 

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn twee langarige tetraploïde takken bekend:

• Salicornia bigelovii. Deze is te vinden langs de Golf van Mexico, de Atlantische kust tot Maine, Zuid-Californië en West-Mexico.

Bloeiende Salicornia bigelovii (Mexico)

• Salicornia depressa, ook wel Salicornia virginica genoemd. Deze groeit noordelijker, langs de Pacific kust van Alaska tot Californië en langs de Atlantische kust van Canada tot South Carolina.

Salicornia virginica / depressa

Ze zijn goed van elkaar te onderscheiden:

Salicornia bigelovii midden, achter Salicornia depressa of virginica

Net als de tetraploïde Euraziatische soorten groeien de Amerikaanse zeekraalsoorten in gebieden die frequent door zout water worden overspoeld. Ze behoren dus tot de meer zouttolerante soorten.