Zeekraal is een pioniersgewas, speciaal ingericht op zoute omstandigheden. Het is vaak het eerste plantje dat op een nieuw aangeslibd stukje zoute grond (slik of schor) groeit. Als het land zoeter wordt, legt zeekraal het af tegen andere planten. De plekken waar zeekraal kan groeien behoren meestal tot kwetsbare natuurgebieden. Veel gebieden zijn verloren gegaan door menselijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de Deltawerken. Daarom is het snijden van zeekraal tegenwoordig aan strenge beperkingen onderhevig. Hoewel ook in Frankrijk de regels steeds strenger worden, zijn er daar nog wel mogelijkheden om zeekraal te snijden. Daar komt dan ook verreweg de meeste zeekraal vandaan die in het traditionele seizoen (eind mei tot half augustus) in Nederland wordt verkocht.

Voor het snijden van zeekraal bij de Koudekerkse inlaat was een vergunning van Natuurmonumenten nodig. (Foto: Greet Blom.)