In 2012 heeft Nutricontrol 9 zeekraalmonsters geanalyseerd. Het Voedingscentrum heeft de resultaten hiervan getoetst aan de etiketterings- en claimswetgeving (1924/2006/EG). Er zijn verschillende voedingsclaims die mogen worden gebruikt voor zeekraal. Op basis van de aanwezige hoeveelheden mineralen zijn ook verschillende gezondheidsclaims van toepassing. Het rapport met daarin de conclusies over het mogelijk gebruik van voedings- en gezondheidsclaims is hieronder te downloaden.