Sinds 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht. Deze wet beschrijft dat bezoekers van websites goed geïnformeerd moeten worden over het plaatsen van cookies.
Zeekraalwijzer maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.
Bedrijven zijn verplicht om uit te leggen met welk doel er cookies geplaatst worden. De OPTA houdt toezicht op de naleving van de Cookiewetgeving.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Zeekraalwijzer kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Google Analytics

Tijdens uw bezoek wordt een cookie geplaatst om uw bezoek anoniem te registreren. Zeekraalwijzer verwerft daarmee statistieken om het gebruik van de website analyseren. Aan de hand van de cijfers wordt gekeken naar aanpassingen om het gebruiksgemak te verbeteren en bijvoorbeeld populaire pagina’s een prominentere plaats te geven. Het doel hiervan is om uw ervaringen als gebruiker zo aangenaam mogelijk te maken.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website.