De oudste Salicorniagroep is gevonden rond de Zwarte Zee. Vanuit Eurazië heeft de Salicornia zich relatief snel verspreid. Het aantal soorten groeide ook snel, waarbij genetische sprongen van diploïde naar polyploïde cellen een rol speelden, evenals de wijze van voortplanting: zelfbestuiving. Zo kon de Salicornia zich over grote afstanden verplaatsen en zich op geïsoleerde plekken verder ontwikkelen tot een aparte variant.

Een van de meest uitgebreide en diepgravende studies naar Salicornia van de laatste jaren is de Kadereitstudie. Op onderstaande kaart staat de spreiding van Salicorniasoorten aangegeven die betrokken zijn bij deze studie. Dat wil niet zeggen dat er daarbuiten geen andere soorten Salicornia zijn.

Klik hier om op onderstaande wereldkaart te komen die de verspreiding van Salicornia wereldwijd aangeeft. Deze kaart is gebaseerd op de database van de Global Biodiversity Information Facility, en daardoor duidelijk meer op Noord-Amerika georiënteerd.