Doelen, stap voor stap

 

1. We richten ons in eerste instantie op de producten die we in de handel/het schap aantreffen. Deelnemers aan de ZKK zijn actief betrokken bij een van de stappen in de zilte keten die bij deze producten hoort, namelijk als teler, handelaar, verwerker.

2. De ZKK houdt zich bezig met kennisvragen die pre-competitief zijn. Om tot een standaardisatie van zeekraal te komen, zijn kennisvragen ten aanzien van oorsprong en kwaliteit belangrijke vertrekpunten. Het eerste project van de ZKK richt zich dan ook op herkomst, product- en chemische samenstelling, soortbeschrijving en ontwikkeling van kwaliteitscategorieën. Deze Zeekraalwijzer is gekozen als communicatiemiddel om de resultaten met een zo breed mogelijk publiek te kunnen delen met consumenten en professionals.

3. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van agronomische kennis op het gebied van de zilte teelten. In het kader daarvan is de onkruidproblematiek, die zich bij de teelt van zeekraal voordoet, in een tweede project opgepakt: Zeekraal, zout en slib, een mogelijke win-win (ZKK2).

4. Een volgende stap is de versterking van de zeekraalketen in Nederland door streekgebonden kwaliteitsproductie, seizoensverlenging en verbetering van houdbaarheid.

5. Een doel op langere termijn is de verdere ontwikkeling van wilde zilte soorten tot landbouwgewassen.

 

Acties van de Zilte Kenniskring sinds 2010

 

• Bakproeven jaar 1 en 2: in NIOZ-haven Texel

• Beschrijving soorten, resultaten Wat is zeekraal > Soorten en pdf

• Herkomst- en teelt beschrijvingen, resultaten zie Wild en Teelt

• Ontwikkeling kwaliteitscriteria ten behoeve van kwaliteitsstandaard, zie Informatie voor Ondernemers > Kwaliteitsstandaard en pdf

• Smaaktests met diverse soorten zeekraal gekweekt op verschillende zoutgehaltes (in het seizoen en off-season), resultaten zie pdf

• Koken professionele kok met verschillende soorten zeekraal, zie Informatie voor Ondernemers > Smaakproeven

• Onderzoek naar gebruik van zeekraal door consumenten, zie Zeekraal eten > Ervaringen en pdf

• Labtest inhoudstoffen zeekralen van verschillende herkomst, zie Informatie voor ondernemers > Inhoudstoffen en pdf

• Wat zit erin en hoe komt dat op het etiket? Interpretatie door het Voedingscentrum ten behoeve van gezondheidswaarde en etikettering, zie Zeekraal eten > voedingswaarden en pdf

• Kiemproeven met zeekraal en spurrie, resultaten pdf

• Extra kiemproeven spurrie, resultaten pdf

• Ontwikkeling Zeekraalwijzer